Høst​

Alder
8-12 år efter at juletræerne er blevet plantet, er de klar til at blive fældet – eller høstet som man siger. Det er ikke alle træer der bliver klar på samme tid. Derfor fælder man træerne over 2-4 år. De træer som ikke kan sælges kan man klippe i stykker til klippegrønt – det er grene som bruges til juledekorationer, adventskranse osv.

Pris
Når træerne skal sælges ringer skovejeren til en grossist, som køber juletræer fra mange forskellige skove. De to aftaler en pris for juletræerne. Ude i skoven mærker man træerne med forskellige plastiksedler, som viser hvor god kvalitet de har. Et træ af en god kvalitet er tæt og regelmæssigt med mørkegrønne nåle – og det giver den højeste pris til skovejeren.

Høst
Juletræerne bliver høstet over en ret kort periode fra midten af november til midten af december. De skal høstes så sent som muligt, så de ikke når at blive gamle og tabe nålene.

I pose og sæk
Træerne skæres over nede ved jorden med en lille motorsav. Så bliver de ført igennem en maskine, som trækker et net uden om dem, så grenene bliver presset ind mod stammen. Det gør man for at træet ikke skal fylde for meget og for at det er nemt at håndtere. Når træerne har fået net på bliver de lagt op på store paller – og der bliver slået en kraftig snor om. Så bliver det en stor pakke, som er nem at læsse på en lastbil. Når juletræet kommer ud til juletræshandleren på gadehjørnet pakker han pallen op og tager nettet eller snoren af juletræet, så man kan se hvordan det ser ud. Grenene er så elastiske, at de ikke tager skade af at blive presset sammen.

Til udlandet

De fleste af de nordmannsgran der dyrkes herhjemme bliver solgt til andre lande – især Tyskland, men også Sverige, Norge, England og Frankrig. De bliver kørt af sted på store lastbiler. Mange af de lande vi sælger juletræer til har selv masser af skov, men de køber alligevel juletræer i Danmark. Det skyldes at vi har et klima som er ret godt til at dyrke juletræer, og vi er startet for mange år siden, så vi ved en masse om hvordan man laver smukke juletræer.

Bagefter
Når man har høstet alle de juletræer man kan, så kan man starte forfra med en ny omgang juletræer. Eller måske vælger man at dyrke korn igen hvis der er tale om markjord.

(info skoven-i-skoven.dk)​​

Om Juletræsproduktion

Bjarupsøgård har vi haft juletræsproduktion siden 2005.