​Plantning

Nordmannsgran og plantning

Plantetype og planteafstand er vigtige valg, der afgør økonomien i alle kulturens år fremad. I det følgende gives en kort gennemgang af plantetidspunkt og plantetype.

Starten er afgørende

Det er vigtigt at planterne fra begyndelsen sikres et godt afsæt. De første års vækst danner nemlig grundlag for de følgende års vækst og dermed træernes generelle facon. Væksten i de første år afgør i væsentlig grad træets højde-bredde forhold, hvilket igen påvirker kvaliteten af det færdige træ. Den nederste grenkrans i to nabotræer af forskellig højde, men af samme årgang, vil typisk have samme størrelse, hvorfor et lavere (og langsomt voksende) træ vil fremtræde bredere

Tidspunktet

Årets første planteperiode falder fra medio marts (når frosten går af jorden) og frem til medio maj. Det 'optimale' plantetidspunkt ligger midt i perioden dvs. medio april, som i en normal vækstsæson vil være lige inden rodaktiviteten begynder. På grund af risikoen for forårstørke er det generelt godt at få overstået plantningen rettidigt dvs. inden rødderne begynder deres vækst. Hvis planterne sættes i jorden meget tidligt, er der dog risiko for nattefrost. Når topskuds- og diametertilvæksten begynder, går røddernes vækst i stå frem til efteråret.

I efteråret plantes i perioden fra primo august og frem til ultimo september og ligeledes gælder, at det optimale plantetidspunkt er lige inden røddernes 2. vækstperiode begynder. En sen plantning er med risiko for, at planterne ikke når at etablere rodnettet inden væksten stopper, som vil resulterer i, at planten udtørres og dør over vinteren.

Der kan ikke gives noget entydigt svar på, om forår eller efterårs plantning er bedst. Desuden vil plantningens resultat også afhænge af nedbøren og temperaturforholdene i vækstsæsonen.

(skovdyrkerne.dk)

Nordmannsgran som juletræ

Nordmannsgran (Abies Nordmanniana) stammer fra Kaukasus og Tyrkiet og er den juletræsart, der produceres mest af i Danmark. Det skyldes egenskaber som god symmetri, farve og nålefasthed, samt at arten er et veletableret produkt på eksportmarkederne.

Arten er generelt sårbar overfor skadedyr såsom almindelig ædelgranlus, og den vil normalt kræve gødskning for at få den rette farve og nålefylde. For at undgå skader fra forårsnattefrost, samt for at opnå moderat højdevækst, vælges som regel de sent udspringende provenienser fra Ambrolauri. Arten efterstræbes desuden af hjortevildt, hvorfor hegning af juletræskulturen som regel vil være nødvendig.

I vejrmæssigt umilde egne af landet bør der gøres meget ud af arealvalg og læforhold. Arten kan generelt dyrkes på de fleste veldrænede jorde – på gode jorde kan det være vanskeligt at styre højdevæksten, mens de lettere jorde stiller større krav til gødskning.

Nordmannsgran har en god form og symmetri, samt tåler klipning godt. Det er derfor muligt at forme nordmannsgran til flotte, tætte, regelmæssige og symmetriske juletræer, som efterspørges over hele SKOVDYRKERNE

(info Skovdyrkerne.dk)​

Om Juletræsproduktion

Bjarupsøgård har vi haft juletræsproduktion siden 2005.